مهندسی آکوستیک و کنترل نویز و لرزش در فضا های صنعتی

محور اصلی دستیابی به معیار ها و موازین بهداشتی صوت و لرزش در محیط های پیرامون ما، اهمیتی است که می بایست به مهندسی صدا (مهندسی آکوستیک) و کنترل نویز و لرزش داده شود و این مباحث همگام با سایر مباحث ساخت و ساز در همه فضاهای صنعتی، اداری، فرهنگی، تجاری و شهری و مهمتر از همه در فضا های صنعتی به پیش برده شود.بهره گیری از خدمات مشاوره آکوستیکی برای پیشبرد مراحل مختلفکار های ساخت و ساز صنعتی، امری ضروری است و بایستی در فاز های مختلف آن مد نظر قرار گیرد.

آكوستيك سايت های صنعتی، با توجه به منابع نويز و ارزيابي میدانی سايت و نیز بررسی وضعیت موجود برای ایجاد تغييرات مناسب در آن ها، به صورت زیر انجام می شود :


·         اندازه گيری های محيطی صدا : براي تعيين سطح، خصوصيت و محدوده نويز در طيف فركانسی صوتی

·         وارسی دقيق منابع نويز : اندازه گيري و محاسبه توان آكوستيكی آن ها

·         شبيه سازی سه بعدی : قرار دادن منابع نويز و متعلقات آن ها در توپوگرافی فضا و تهيه نقشه آكوستيكی برای آن


 

 

 

  

 


تمامی حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت آوا کنترل آسیا می باشد.