در صنعت کنترل نوفه و لرزش نقش مهمی در کارایی و راندمان دستگاه ها و نیروی انسانی دارد.  توجه به موقع به لرزش دستگاه ها قبل از ایراد می تواند هزینه سنگین تعمیرات را کاهش دهد. تست های صنعتی و تهیه نقشه صوتی سایت های کاری و استفاده از ابزار و تجهیزات کنترل آن محیط کاری استاندارد و ایمن را به همراه دارد. پیشگیری به موفع سبب جلوگیری از صدمات وارده به سلامت نیروی کار انسانی و دستگاه های وابسته به آن دارد . 


 از جمله محصولات و خدمات صنعتی آوا کنترل آسیا :

  • محفظه های صوتی (Acoustic Enclosures)
  • مافلر ها و سایلنسرها (Mufflers & Silencers)
  • دیواره های صوتی (Barriers)
  • سیستم های تهویه (HVAC)
  • ثبت و مانیتور کارایی دستگاه ها (Vibration Based Condition Monitoring)

 
تمامی حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت آوا کنترل آسیا می باشد.