آکا کال پارتیشن آکوستیک رومیزی جاذب صدا

 کنترل صدا در فضاهای اداری باز یکی از سخت ترین چالش های طراحان و معماران  می باشد آکوستیک فضاهای باز اداری باید به وسیله جاذب های صوتی با ضریب جذب بالا و در تمامی سطوح محیط اداری انجام پذیرد . از مهمترین این سطوح ، جدا کننده های رومیزی می باشد که در جهت ایجاد  حریم فیزیکی می باشد . در این فضاها کنترل صدا باید توسط نزدیک ترین سطح نزدیک به صدا (که معمولاً صدای صحبت افراد می باشد ) صورت پذیرد. بنابراین بهترین و تاثیرگذارترین کار در جهت کنترل صدای محیط های باز اداری استفاده از پنل های جاذب صوتی (کلاس آ و ب) می باشد.  در مراکز تماس کنترل صدا باید به صورت تخصصی انجام شود که شامل طراحی فضاها با دید آکوستیک و توانایی بهبود آکوستیک محیط اینگونه فضاها می شود

  از مواردی است که مدنظر قرار می گیرد STI ,PI,LAeq تست های تخصصی آکوستیک و شبیه سازی و اندازه گیری شاخص های تخصصی از قبیل

نسخه الکترونیکی کاتالوگ آکاپارتیشن

در صورت تمایل به دریاقت نسخه چاپی از طریق لینک زیر اقدام کنید