پدهای ضربه گیر آکاپد مدل 2055

لرزه گیر دستگاه تردمیل شامل یک پک کامل 4 عددی می باشد که پس از قرارگیری آنها بر زیر پایه های دستگاه تردمیل کلیه لرزش های دستگاه را میرا (خنثی) و کاهش می دهد . که با استفاده از این محصول لرزش های دستگاه به فرد دونده منتقل نمی شود و همچنین باعث عدم انتقال لرزش های دستگاه به زمین قرار گرفته بر روی آن می شود . استفاده از این لرزه گیر ها عمر کاری دستگاه های تردمیل را افزایش می دهد. به کارگیری این لرزه گیرها در محیط های باشگاهی و آپارتمانی پیشنهاد میشود که باعث می شود هیچ لرزشی به زمین منتقل نشود.

نسخه الکترونیکی کاتالوگ آکاپد 2055

در صورت تمایل به دریاقت نسخه چاپی از طریق لینک زیر اقدام کنید