پنل آکوستیک آکاپلی دیفیوز

کنترل صدا در محیط های استدیویی و سالن های اجرا ممکن است نیازمند پخش مجدد صدا  و برگشت صدا باشد . بهترین حالت برگشت صدا پخش اکثر فرکانس های بالا و میانی صدا  در جهت های مختلف می باشد. معمولاً پنل های برگشت دهنده صدا در سطوح مسطح و یکنواخت استفاده می شود تا از برگشت ناگهانی و یکنواخت صدا جلوگیری کند و مانع از شکست صوتی در محیط بسته شوند. همچنین باید توجه داشت که فرکانس کاری دیفیوزها معمولاً در فرکانس های میانی و بالای صوتی می باشد وبرای کنترل فرکانس های میانی و کمتر نیاز به عمق کافی شیء می باشد . در پنل آکاپلی به دلیل عمق کافی و وجود شکل منحنی می تواند در محیط های بسته بسیار عملکرد مناسبی را ایجاد کند. عمق محصول با توجه به فیزیک هر محیط قابل تغییر است

نسخه الکترونیکی کاتالوگ آکاپلی

در صورت تمایل به دریاقت نسخه چاپی از طریق لینک زیر اقدام کنید